Claustrum - Desk Pen (Blackening)

€130.00

DESK PEN BLACK
STAINLESS STEEL BLACKENING FINISH + ACRLYIC
REFILL : BALL-POINT 4C40* 160* 32mm / 201g
(STAND: 40* 51* 32mm, PEN: 8* 5* 145mm)

MADE IN JAPAN