No Thanks
Tsuyoshi Yazawa - Round Plate

Tsuyoshi Yazawa - Round Plate

€ 85.00 EUR

Round Plate (Aluminium) by Japanese artist Tsuyoshi Yazawa (Tokyo).

Size: 21 cm (Diameter) 
Weight: 75 gram.